Gallery — Bosnian

Gallery Items tagged Bosnian

Show all Gallery Items

Template za doktorsku dizertaciju/završni rad na ETF-u
Template za doktorsku dizertaciju/završni rad na ETF-u
Ovaj template se može koristiti za pisanje doktorske dizertacije ili završnih radova na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu-
Emir Sokić
Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, diplomski rad
Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, diplomski rad
Ovaj dokument predstavlja šablon po preporukama za pisanje diplomskih radova na Elektrotehnickom fakultetu. This is a thesis template for the Faculty of Electrical Engineering, University of Banja Luka.
Milan Maric
Teorijska pitanja iz Booleove algebre
Teorijska pitanja iz Booleove algebre
Ovde je samo postavka pitanja koja sam prikupio po raznim rokovima. Ako naðete da se neka pitanja ponavljaju ili da rešenje nekih pitanja nije tačno, javite mi.
Aleksandar Ilić
Uvod u Kvantno Izračunavanje
Uvod u Kvantno Izračunavanje
Kvantno Izračunavanje(Quantum Computing) je, kao grana Prirodnog Izračunavanje(Natural Computing), jedna od najmlađih znanosti Teorijske Kompjuterske Nauke koja koristi stanje superpozicije kvantnog sistema i preplitanje(entanglement) kao gradivne elemente izračunljivosti. Zašto Kvantno Izračunavanje? Naime, već na kraju ovog rada u kome ćemo dati generalni pregled osnova Kvantnog Izračunavanja, ćemo uvidjeti velike prednosti spram klasičnog izračunavanja. Rad je struktuiran tako da uvede čitaoca u osnove ove teorije koja se u mnogome razlikuje od ostalih metoda izračunavanja. Tako ćemo najprije uvesti gradivni element informacije u Kvantom Izračunavanju(Kvantni bit), zatim ćemo se upoznati sa jednim od načina manipulacije informacije na kvantom nivou(Kvantna kola). Nakon toga prelazimo na dva primjera primjene kvantih kola pri formiranju kvantnih algoritama i na kraju ćemo navesti neke prednosti i zanimljivosti Kvantnog Izračunavanja. Čitalac će na kraju imati generalni uvid u ovu znanost i poznavati njene osnovne osobine.
Haris Smajlović
Template za izvještaje - Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Template za izvještaje - Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Template za izvještaje za studente Elektretehničkog fakulteta u Sarajevu
D. Osmanković, H. Merzić
Template za izvještaje - Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Template za izvještaje - Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Jednostavan template za izvještaje namijenjen studentima Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu
D. Osmanković, H. Merzić
ETF Sarajevo - Završni rad prvog ciklusa
ETF Sarajevo - Završni rad prvog ciklusa
Zvanični template za završni rad prvog ciklusa (bachelor) na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Official template for final papers of the first cycle of study (bachelor) at Faculty of Electrical Engineering, University of Sarajevo.
Emir Sokić
ETF Sarajevo - Završni rad drugog ciklusa
ETF Sarajevo - Završni rad drugog ciklusa
Zvanični template za završne radove drugog ciklusa )master) na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
Emir Sokić

Related Tags

International LanguagesMathUniversityProject / Lab ReportThesisUniversity of SarajevoUniversity of Banja Luka