Hướng dẫn viết Sách giáo khoa

Author
Minh Lê
License
Other (as stated in the work)
Abstract

Phiên bản đầu tiên của bản dịch tiếng Việt cuốn "The textbook writer's manual".

Hướng dẫn viết Sách giáo khoa