Digitalno samozaložništvo

Author
Aljaž Kranjc
License
Creative Commons CC BY 4.0
Abstract

Diplomsko delo na Fakulteti za računalništvo in informatiko.

Diploma thesis for Faculty of Computer and Information Science.

Digitalno samozaložništvo