Gallery — Recent

A gallery of up-to-date and stylish LaTeX templates, examples to help you learn LaTeX, and papers and presentations published by our community. Search or browse below.

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela, UM FGPA
Mladen Borovič, Jerneja Grašič
Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela
Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela
Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela, UM FF
Mladen Borovič, Jerneja Grašič
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela, UM FERI
Mladen Borovič, Jerneja Grašič
Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela
Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela
Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela, UM FT
Mladen Borovič, Jerneja Grašič
Fakulteta za energetiko, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela
Fakulteta za energetiko, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela
Fakulteta za energetiko, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela, UM FE
Mladen Borovič, Jerneja Grašič
Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela
Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela
Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela, UM FVV
Mladen Borovič, Jerneja Grašič
Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela
Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela
Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela, UM FOV
Mladen Borovič, Jerneja Grašič
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela, UM FNM
Mladen Borovič, Jerneja Grašič
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela, UM FS
Mladen Borovič, Jerneja Grašič