Gallery — Czech

Gallery Items tagged Czech

Show all Gallery Items

Ukázková prezentace pro workshop České Budějovice
Ukázková prezentace pro workshop České Budějovice
Ukázková prezentace pro účastníky workshopu na konferenci v Českých Budějovicích 2015. (Sample presentation to workshop participants at a conference in the Czech Budejovice 2015.)
Roman Plch
Sablona DU Bi8773
Sablona DU Bi8773
Template for homework assigment for Bi8773 at Masaryk University
Mojmír Vinkler, Zdeňka Geršlová
A Letter Template for the Rector's Office at the Masaryk University in Brno
A Letter Template for the Rector's Office at the Masaryk University in Brno
A template for muletter, a document class for the typesetting of letters at the Masaryk Univer­sity (Brno, Czech Repub­lic).
Vít Novotný
Přehled PST
Přehled PST
Stručný přehled vzorců a vztahů z předmětu PST. Neobsahuje všechny triviální věci (pravděpodobnost jevu) a některé komplikovanější, které se nedají snadno stručně shrnout (CLT, Markova nerovnost etc.). Veškerou většinu ostatní potřebné výbavy na zkoušku ale ano.
Jaroslav Šmolík
Ukázková prezentace
Ukázková prezentace
Volba vzhledu prezentace. Pro další možnosti, barevná schémata a použité fonty, navštivte: http://deic.uab.es/~iblanes/beamer_gallery/index_by_theme.html
Miroslava
Palacký University, Faculty of  Science - Thesis teplate
Palacký University, Faculty of Science - Thesis teplate
Ukázkový text a dokumentace stylu pro text závěrečné (bakalářské a diplomové) práce na KI PřF UP v Olomouci Copyright (C) 2012 Martin Rotter, <rotter.martinos@gmail.com> Copyright (C) 2014 Jan Outrata, <jan.outrata@upol.cz>
Martin Rotter, Jan Outrata
Ukázkový soubor pro workshop České Budějovice
Ukázkový soubor pro workshop České Budějovice
Ukázkový soubor pro účastníky workshopu na konferenci v Českých Budějovicích. (Sample file for workshop participants at a conference in the Czech Budejovice.)
Roman Plch
Thesis report for the Faculty of Informatics at the Masaryk University in Brno
Thesis report for the Faculty of Informatics at the Masaryk University in Brno
An unofficial template for thesis reports at the Faculty of Informatics, Masaryk Univer­sity (Brno, Czech Repub­lic). For more information about the class, see the internal GitLab repository at https://gitlab.fi.muni.cz/teaching-lab/fi-thesis-report
Martin Ukrop
Sbírka příkladů z mikroekonomie
Sbírka příkladů z mikroekonomie
The Legrand Orange Book LaTeX Template Version 1.4 (12/4/14) This template has been downloaded from: http://www.LaTeXTemplates.com Original author: Mathias Legrand (legrand.mathias@gmail.com) License: CC BY-NC-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)
Jiri Pesik

Related Tags

Formal LetterHomework AssignmentInternational LanguagesMathUniversityPhysicsNewsletterSource Code ListingGetting StartedProject / Lab ReportBookPresentationThesisBeamerLecture NotesMasaryk UniversityUniverzita Palackého v Olomouci (Palacký University Olomouc)Czech University of Life SciencesUniversity of Economics, PragueBrno University of Technology