Articles — Czech

Articles tagged Czech

Show all Articles

A Letter Template for the Institute for Biostatistics and Analyses at the Masaryk University in Brno
A Letter Template for the Institute for Biostatistics and Analyses at the Masaryk University in Brno
A template for muletter, a document class for the typesetting of letters at the Masaryk Univer­sity (Brno, Czech Repub­lic).
Vít Novotný
Přehled PST
Přehled PST
Stručný přehled vzorců a vztahů z předmětu PST. Neobsahuje všechny triviální věci (pravděpodobnost jevu) a některé komplikovanější, které se nedají snadno stručně shrnout (CLT, Markova nerovnost etc.). Veškerou většinu ostatní potřebné výbavy na zkoušku ale ano.
Jaroslav Šmolík
Sbírka příkladů z mikroekonomie
Sbírka příkladů z mikroekonomie
The Legrand Orange Book LaTeX Template Version 1.4 (12/4/14) This template has been downloaded from: http://www.LaTeXTemplates.com Original author: Mathias Legrand (legrand.mathias@gmail.com) License: CC BY-NC-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)
Jiri Pesik
Elektřtina a magnetism
Elektřtina a magnetism
Karisák.
Zan Pol Kastrol

Related Tags

Formal LetterHomework AssignmentInternational LanguagesMathUniversityPhysicsNewsletterSource Code ListingGetting StartedProject / Lab ReportBookPresentationThesisBeamerLecture NotesMasaryk UniversityUniverzita Palackého v Olomouci (Palacký University Olomouc)Czech University of Life SciencesUniversity of Economics, PragueBrno University of Technology