Examples — Recent

Examples of powerful LaTeX packages and techniques in use — a great way to learn LaTeX by example. Search or browse below.

Jin jang
Jin jang
This picture shows jin jang.
PhoenixDeath
Oldstyle -- paczkomat.wordpress.com
Oldstyle -- paczkomat.wordpress.com
Pakiet zawiera definicje dwóch makroinstrukcji przełączających sposób pisania cyfr na stosowany w dawnych publikacjach. Czytaj więcej na: http://paczkomat.wordpress.com/2014/04/29/oldstyle/
paczkomat - pakiety systemu LaTeX
Todonotes -- paczkomat.wordpress.com
Todonotes -- paczkomat.wordpress.com
Paczka todonotes pozwala na dodawanie notatek i komentarzy do tekstu. Możemy wstawić notatkę na marginesie z linią wskazującą miejsce w tekście, do którego ta notatka się onosi, notatkę w tekście oraz informację o brakującej ilustracji. Notatki mają atrakcyjną wizualnie formę „dymków” (których kolory możemy dowolnie zmieniać). Czytaj więcej na: http://paczkomat.wordpress.com/2013/06/06/todonotes/
paczkomat - pakiety systemu LaTeX
Introduction
Introduction
Python tutorials
Sudhanshu Mishra
Example of dynamic figure generation from raw data files
Example of dynamic figure generation from raw data files
Visualization of chemical experiment data with Tufte style axes, which demonstrates the ability of LaTeX to dynamically generate figures from raw data files. This plot uses two data files and does some calculations in pgfplots to standardise them. It shows 'scan rate normalised cyclic voltammograms', and could more generally be used for 'cyclic voltammetry' results. Original source: http://pgfplots.net/tikz/examples/cyclic-voltammetry/
Joseph Wright
Venndiagram -- paczkomat.wordpress.com
Venndiagram -- paczkomat.wordpress.com
venndiagram jest pakietem pozwalającym na wygodne i szybkie rysowanie diagramów Venna. Do poprawnego działania pakiet potrzebuje również pakietu tikz. Czytaj więcej na: http://paczkomat.wordpress.com/2014/04/08/venndiagram/
paczkomat - pakiety systemu LaTeX
Smartdiagram -- paczkomat.wordpress.com
Smartdiagram -- paczkomat.wordpress.com
Pakiet smartdiagram pozwala na szybkie i łatwe tworzenie różnego rodzaju diagramów. Do poprawnego działania potrzebuje pakietu tikz, jednak nie musimy samodzielnie dodawać go do preambuły dokumentu – pakiet smartdiagram zrobi to za nas. Czytaj więcej na: http://paczkomat.wordpress.com/2014/04/22/smartdiagram/
paczkomat - pakiety systemu LaTeX
Bibliographies with biber and biblatex
Bibliographies with biber and biblatex
This example shows how to automatically generate citations and a bibliography with biblatex and biber. Biblatex and biber work together to automatically format references and citations like the older cite or natbib and bibtex tool chain, but they offer more powerful and easier to use formatting and better support for special characters (unicode). For a full list of biblatex styles, see the user guide in the biblatex manual.
writeLaTeX
Using the Free Linux Libertine Fonts in LaTeX
Using the Free Linux Libertine Fonts in LaTeX
This example shows how to use the free Linux Libertine fonts on writeLaTeX. The Libertine font family provides serif fonts similar to Times New Roman. The source code is based on The LaTeX Font Catalogue.
The LaTeX Font Catalogue